Agosto 2021

10.08.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 14.00

17.08.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 12.00

24.08.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 12.00

31.08.2021

orario mercato

dalle 9.0 0alle 12.00

Settembre 2021

7.09.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 12.00

14.09.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 12.00

21.09.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 12.00

28.09.2021

orario mercato

dalle 9.00 alle 12.00